Giải pháp bảo mật thông tin

bao mat

Với sự bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, hầu hết các thông tin của tổ chức, cá nhân đều được lưu trữ trên hệ thống máy tính. Cùng với sự phát triển tất yếu của tổ chức là những đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động chia sẻ thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau qua hệ thống mạng nội bộ cũng như môi trường Internet. Việc mất mát, rò rỉ thông tin có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên thông tin, danh tiếng, tài chính, hoạt động của tổ chức, cá nhân.

Các phương thức tấn công thông qua mạng ngày càng tinh vi. Đây là thời kỳ mà các hệ thống phòng thủ truyền thống như phần mềm diệt virus (AV), các hệ thống tường lửa (firewall), hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS/IDS) cũng như các giải pháp phân tích mã độc dựa trên nền tảng Sandboxing không đủ để bảo vệ các tổ chức khỏi các đe dọa mạng.

Sự ra đời của các cuộc tấn công có chủ đích, Advanced Persistent Threats (APTs) đánh dấu sự nguy hiểm cũng như mức độ phức tạp các cuộc tấn công mạng dựa trên các phần mềm độc hại. Mục đích của những các cuộc tấn công đã thay đổi, không còn những virus đơn thuần phá hoại lây lan trong hệ thống và dễ dàng bị loại bỏ ra bằng các hệ thống phòng thủ truyền thống, thay vào đó là các tấn công có chủ đích kích thích lợi nhuận từ ngành công nghiệp “Tội phạm mạng”. Các cuộc tấn công của hacker chuyên nghiệp, có tổ chức, phần lớn là có chủ đích nhằm kiếm tiền hoặc phá hoại theo đơn đặt hàng.

Ready to get started?
Get in touch, or create an account.